Kalite Politikamız

           Misyon,vizyon ve değerlerimiz doğrultusunda halkımız ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak kalitenin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,çalışanlarımızın bilgi,ve becerilerini artırmak,geliştirmek meslek etiği yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmak,hasta ve çalışan memnuniyetini her şeyin üstünde tutmak.