Akılcı İlaç Politikası
12 Mayıs 2022

AKILCI İLAÇ KULLANIMI POLİTİKASI

 

Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre akılcı ilaç kullanımı “kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” dir.

Bu tanım doğrultusunda hastane politikamız ise ;

Doğru tanıya dayanan,

Bireysel farklılıklar da dikkate alınarak uygun ilacın, uygun yoldan, uygun doz ve sürede verildiği,

Tedavi başarısının ve hasta uyumunun değerlendirildiği,

İlaç kullanımında ortaya çıkan istenmeyen yan etkilerin izlendiği ve bildiriminin yapıldığı,

Birden çok ilacın kullanıldığı durumlarda ilaç etkileşimlerinin değerlendirildiği,

Alternatif tedavi seçeneklerinin uygulanabilirliği ve maliyetleri dikkate alınarak uygun seçimin yapıldığı,

Programın etkinliğini ölçmek amacıyla değerlendirme anketlerinin belirli aralıklarla uygulandığı,

Akılcı ilaç kullanımına yönelik eğitimler ve bilgilendirme gereçleri ile çalışan ve hastalarımızda davranış değişikliği oluşturulmasıdır.

 

AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA HASTALARA ÖNERİLERİMİZ

 

 

Kullanılmakta olan ve en son kullandığınız ilaçlar ile ilgili doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız ve emzirme dönemindeyseniz, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi uzun süreden beri devam eden bir hastalığınız varsa, besin ya da ilaç alerjisi (örn; penisilin alerjisi) gibi özel durumlarınızı varsa mutlaka doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaçların nasıl, hangi dozda, hangi sıklıkta (günde 2 defa/3 defa), ne kadar süre (kaç gün) kullanılacağı ve hangi koşullarda saklanacağını tam olarak öğreniniz ve eksiksiz uygulayınız.

İlaçlar, hekiminiz tarafından önerilen süre boyunca kullanılmalıdır. İlaç (özellikle antibiyotik) kullanımı yarıda kesilmemeli, hekime danışmadan doz değişikliğine gidilmemelidir.

Doz atlamamaya ve ilacı her gün aynı saatlerde almaya özen gösteriniz.

İlacınızı; hekiminize veya eczacınıza sormadan;  çiğneyerek, kırarak, bölerek veya suda çözerek kullanmayınız.

Başkalarının tavsiyesiyle ilaç kullanmayınız ve sizde başkalarına tavsiyede bulunmayınız.

İlacı kullanmaya başladığınızda beklenmeyen bir etki görüldüğünde eczacınıza ve doktorunuza bilgi veriniz.

Herhangi bir ilaç, vitamin, ilaç dışı gıda takviyesi, bitkisel ürün gibi bütün ürünleri kullanmadan önce hekiminize ve eczacınıza danışınız.

Özellikle belirtilmediği sürece ilaçlar buzdolabında saklanmaz. Buzdolabında saklanması gereken ilaçlar buzdolabının rafında saklanmalıdır. Kesinlikle buzlukta saklanmamalı ve dondurulmamalıdır.

İlaçlarınızı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde, ışıktan ve nemden koruyarak ve kendi ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş olan ilaçları kesinlikle kullanmayınız.