Ziyaretçi Kuralları
19 Ekim 2021

                                                    ZİYARETÇİ KURALLARI


* Servisimizde  her hasta için  refakat uygulaması yapılmaktadır.

* Refakatçiler  kimlik kartlarını sürekli takılı tutacaklardır.


* Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını servis dışına çıkarmayacak veya yatağını değiştirmeyecektir


* Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilecektir. Refakat değişimleri ziyaret saatleri içerisinde yapılmalıdır.. Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanacaklardır. Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmayacaktır.


* Refakatçiler hasta yataklarına oturmayacak, hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayacak, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyeceklerdir.


* Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber verecektir.


* Refakat süresince diğer hastalar rahatsız edilmemeli, hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.


* Refakatçiler hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanmayacaktır.


* Hasta odalarında gıda maddeleri bulundurulmamalıdır. Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmeyecek, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermeyecektir.


* Hasta dolaplarında fazla eşya bulundurulmamalıdır. Hasta ve refakatçiler kendi şahsi eşyalarından sorumludurlar. Yanlarında fazla para ve değerli eşya bulundurmama konusunda özen göstermelidirler.

* Boş hasta yatakları kullanılmamalıdır. Refakatçiler istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
 

* Hasta ziyareti Öglen:12:00-13:00saatleri arası Akşam 18:00-19:00 olup, ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti kabul edilmemektedir.

                               
                                    HASTA ZİYARETİNDE AMAÇ:


* Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi). 

* Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek.

* Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak.

* Toplumsal dayanışmanın güzel örneklerinden olan hasta ziyareti usullüne uygun olarak yapıldığında, hastanızın moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki yapar. Aynı zamanda hastanızın durumu hakkında bilgilenmenizi sağlar. 

                                   
                                  HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

* Hasta erişkin ve şuuru açık ise; -Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir Hastanın şuuru kapalı ise;  -Birinci derece yakınına bilgi verilir.

* Hasta çocuk ise; -Ebeveynine bilgi verilir. 

* Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.


                                  KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?

* 10 yaş altı çocuklar,

* Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,

* Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar,

* Enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler


                                  HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

* Doktorunun izin vermediği özel durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.

* Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapınız.

* Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen en fazla 10 dakika)

* Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalı ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.

* Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır. Ziyaret öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır.

* İyilik olsun diye yaptığınız müdahalelerin hastanıza zarar verebileceğini unutmayınız.

                                       ZİYARETE GELİRKEN HEDİYE OLARAK YİYECEK GETİRMEYİNİZ.

* Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemeli, aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.

* Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemeli, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.

* Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

* Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

* Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

* Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odaları terk edilmelidir.